Publicado: 2 de Abril de 2019

Avui, 2 d'abril, és el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. A Enam Psicologia volem fer palés la importància d'una detecció precoç del Trastorn per a una intervenció més efectiva. Les persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) necessiten d'una intervenció basada en la inclusió, l'estimulació del llenguatge i la comunicació i la potenciació de les seves capacitats cognitives. Aquesta intervenció s'ha de realitzar de forma coordinada amb la família, l'escola i els serveis socials. Com a psicòlegs, a Enam Psicologia continuarem treballant per a una major visibilitat, tolerància i respecte davant el col·lectiu que pateix aquest trastorn i donant soport i assessorament a les famílies i centres educatius.